VVFE7670

  • Tên dự án/ 工程名稱:Trung Tâm Hội Nghị Đài Loan Tại Đồng Nai
  • Địa điểm/地址:KCN Sông Mây, tỉnh Đồng Nai
  • Tên khách hàng/客戶名稱: Hội Đài Loan Tại Đồng Nai
  • Phạm vi hợp đồng/ 合約範圍: Thiết kế và lập dự án đầu tư
XIJQ1246 WZUM8414
   

Check Also

img_3336

Thiết kế và thi công dự án nhà máy sản xuất Công Ty TNHH Cibao

Tên dự án/ 工程名稱: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY CIBAO Địa điểm/地址: KCN Suối Tre, Thị …

error: Content is protected !!